Reklamační řád

I. Základní ustanovení

Tento reklamační řád (dále jen RŘ) upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím, na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.

 

Prodávající (provozovna):

Tomáš Barták, EagleGuns.cz IČ: 72595523
Podmokelská 1070/24 DIČ: CZ7209302375
405 02 Děčín 4 tel: +420 411 130 824
Česká Republika mail: info@eagleguns.cz
  web: www.eagleguns.cz

 

Kupující:

Koncový uživatel, firma, státní instituce aj.


II. Poučení

Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo....). Zboží nesmí být po zjištění závady dále užíváno a reklamováno bez zbytečného odkladu.


III. Převzetí zboží

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


IV. Rozsah záruky

Záruka na zboží je poskytována na výrobní vady zboží po dobu 24 měsíců ode dne prodeje při dodržení platných reklamačních podmínek a správných podmínek používání, pokud není stanoveno jinak.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů či nedodržení záručních podmínek, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nedostatečnou či nesprávnou údržbou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamační nároky se nevztahují zejména na:

 • závady a poškození způsobené neodbornou obsluhou, manipulací, uložením či použitím zbraně v rozporu s návodem k použitím či běžnými zvyklostmi
 • výrobky nedostatečně či nevhodně udržované a servisované, zejména zbraně, u nichž byl zanedbán předepsaný servis
 • výrobky rozmontované zákazníkem či neautorizovaným servisem
 • výrobky jakkoliv upravené nebo modifikované zákazníkem či neautorizovaným servisem včetně úprav vnějších ploch, kontaktů, atd.
 • mechanicky poškozené zbraně a jejich součástky vyjma zřetelně prokazatelných výrobních vad materiálu a poškození způsobené při výrobě a následné vady těmito závadami způsobené
 • výrobky nebo zbraně a jejich díly poškozené lomem či prasknutím, pokud není v ploše lomu patrný vliv materiálové vady, zejména pak křehkými lomy vzniklými v důsledku užívání zbraní při teplotách pod +15°C
 • zbraně ucpané nevhodným druhem střeliva či cizími předměty
 • výrobky poškozené vniknutím nečistot, agresivních látek, vlhkosti či tekutin
 • zbraně poškozené použitím nesprávných maziv, nedostatečně mazané, či poškozené přemazáním
 • části zbraní, u nichž byla překročena deklarovaná životnost 15.000 ran
 • části zbraní poškozené vlivem běžného provozního opotřebení a z něj vyplývajících následných závad: především pak vnějších ploch, veškerých pohyblivých dílů, třecích ploch mechanismu, opotřebení převodů, opotřebení pístu, ložisek, těsnění, hop-up gumičky, elektrických kontaktů, uhlíků motorku, spoušťového mechanismu, zásobníku, u plynových zbraní ventilky, zásobníky, atd…
 • závady způsobené nevhodným druhem akumulátoru, či jeho nevhodným zapojením v rozporu s návodem k použití
 • prasklé elektrické pojistky
 • zbraně používané bez elektrické pojistky, pokud jí byly výrobcem vybaveny
 • baterie a nabíječky dodávané v sadě zdarma jako dárek a jimi způsobená poškození (doporučujeme zakoupit a užívat jen značkové baterie a nabíječky k tomu určené, dárkové baterie dodané se zbraní nemusí být za všech okolností dostatečně silné ke spolehlivému pohonu zbraně, přiložené nabíječky neponechávejte bez dozoru)
 • výrobky nebo zbraně, u nichž závadu způsobilo nebo se na jejím vzniku mohlo podílet nevhodné či dovozcem neschválené příslušenství
 • výrobky předané k reklamaci nekompletní, neúplné, či bez průvodní dokumentace a platného záručního listu
 • převodem výrobku na třetí osobu
 • další případy v rozporu se správným používáním výrobku

 

Bude–li servisem zjištěna vada, na kterou se nevztahuje záruka, hradí náklady spojené s výkonem servisu a dopravou zákazník.


V. Uplatnění reklamace

 1. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci osobně, písemně nebo e-mailem. Osobní a písemné reklamace uplatňuje kupující na adrese viz. bod I. Reklamace jsou vyřizovány dle zákona do 30-ti dnů. Je-li to možné, do třech pracovních dnů po obdržení reklamace v souladu s body 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu.
 2. Podmínkou kladného vyřízení reklamace je předložení platné faktury či jiného, ji nahrazujícího dokladu o prodeji a řádně vyplněného platného záručního listu spolu s reklamovaným zbožím. Daňový doklad - fakturu a potvrzený záruční list posíláme v zásilce spolu se zbožím.
 3. Reklamované zboží musí být vždy předáno úplné, včetně související dokumentace a obalu. Pokud zásilka obsahuje příslušenství (zásobník, akumulátor apod.) nebo se sestává z více položek, musí být v balíku přiložena soupiska položek. V případě nedodržení těchto podmínek se neručí na tímto způsobení vady, nebo funkce, které nemohly být vyzkoušeny či poškození zboží při dopravě, manipulaci a skladování, jakož i případným ztrátám dodatečného příslušenství.
 4. Zásilka odeslaná k reklamaci musí mimo výše uvedené obsahovat průvodní dopis s popisem závady, adresou, e-mailovým a telefonním kontaktem na zákazníka.

VI. Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis. V případě výměny zboží začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.


VII. Závěrečná ustanovení

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627, a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.

Tento reklamační řád je platný od 1.4.2008 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.eagleguns.cz.

Rychlý kontakt

e-mail:  info@eagleguns.cz
Web:     www.eagleguns.cz

 

NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA:
út:  12:00 - 18:00
čt:  12:00 - 18:00

ostatní dny: zavřeno

Facebook

Shipping

Jak začít s AirSoftem

Začínáte s AirSoftem a nevíte jak se pro začátek vybavit?

 

Hledáte dárky pro své začínající airsofťáky?

 

Zkuste začít zde.

Zeptejte se ...

Pokud jste u nás nenalezli, co jste hledali, napište nám mail a my Vám to seženeme.

AIRSOFTARMY VÝSTROJ

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím